Past shows of Tanghalang Ateneo

From Wikipedia

Tanghalang Ateneo's "Si Janus Silang at ang Tiyanak ng Tabon"

First Season (1979-1980)
Naibigan Mo Sana ang Sauna
Ramona Reyes ng Forbes Park

Second Season (1980-1981)
Kilabot ng Makiling
Isa Pang Bayani
Taong Pang Habang Panahon
Ang Belen
Ang Sala

Third Season (1981-1982)
Ang Inspektor
Eksena!
Adriano VIII
Ang Katubusan

Fourth Season (1982-1983)
Naibigan Mo Sana ang Sauna
Sigwa!
Kiko Kulang-Kulang
Banal at Baliw

Fifth Season (1983-1984)
1+1=3/Two Act Plays
Paraisong Parisukat
Angel sa Impiyerno
Kilabot ng Makiling

Sixth Season (1984-1985)
A Man for All Seasons
Ang Kuripot
Artenista: A Trilogy of Plays
Ang Paglilitis ni Mang Serapio
Orinola
Ligawan
The Good Woman of Setzuan

Seventh Season (1985-1986)
Beckett or The Honor of God
Ang Inspektor
Tatsulok
The Ugly Duckling
Angela
Usok, Ulap, Ibon, Kulisap

Eighth Season (1986-1987)
Pagsabog ng Liwanag
Antigone
Two Plays/Benefit Show
Taong Grasa
Orinola
Tatlong Katuwaang Tig-iisang Yugto
Ang Pamamanhikan
The Boor
Ang Anibersaryo

Ninth Season (1987-1988)
Paghihintay kay Godo
The Importance of Being Earnest
Tasulok II
Gabun
Alex Antiporda
Ang Sopranong Kalbo

Tenth Season (1988-1989)
Felipe de las Calas

Eleventh Season (1989-1990)
Bb. Julie
Sister Mary Ignatius Explains It All For You
Doon Po sa Amin

Twelfth Season (1990-1991)
Pangarap sa Gabi ng Gitnang Tag-Araw
Immortal Diamond

Thirteenth Season (1991-1992)
Filibustero
Pagkahaba-haba Man ng Prusisyon sa Simbahan Din ang Tuloy
Murder in the Cathedral

Fourteenth Season (1992-1993)
Ang Trahedya ni Romeo at Julieta
Tatsulok III
Cafe Apollo
Mother's Day
Balasa
Paghihintay kay Godo

Fifteenth Season (1993-1994)
Antigone (in English and Filipino)
The Importance of Being Earnest (Filipino)
Isang Bale Walang Komedya Tungkol sa mga Taong Seryoso
Hamlet, Prinsipe ng Dinamarka

Sixteenth Season (1994-1995)
Oedipus Rex
The Glass Menagerie
Cyrano de Bergarac

Seventeenth Season (1995-1996)
Isang Pangyayari sa Planas Site
Tuwaang: Isang Epikong Manobo sa Pantomina
Doon Po sa Amin
2Bayani: Isang Bagong Rock Opera

Eighteenth Season (1996-1997)
Dalawang Sulok
Lysistrata
2Bayani: Isang Bagong Rock Opera
Ang Apologia ni Sokrates
Ang Mabuting Tao ng Setzuan
Ang Kambal
Freshman
Mga Kahon
Makbet

Nineteenth Season (1997-1997)
Tartuffe
Ang Mabuting Tao ng Setzuan
Equus
Therese ng Lisieux
Kilabot ng Makiling
Ang Kambal
Pangarap sa Gabi ng Gitnang Tag-Araw
Courtship by Handkerchief and Fan

Twentieth Season (1998-1999)
Marisol
Paghihintay kay Godo
TA Lab I
Ang Punong Inspektor
The Kahapon, Ngayon at Bukas Seditious Love Musical
TA Lab II

Twenty-First Season (1999-2000)
The Kahapon, Ngayon at Bukas Seditious Love Musical
Ningning sa Silangan
The Merchant of Venice
TA Lab III
Artenista: An Ateneo Theater Festival

Twenty Second (2000-2001)
Twelfth Night: Kung Ano'ng Ibigin
The Mistress of the Inn
Santa Juana ng mga Kural

Twenty Third (2001-2002)
La Vida es Sueno (Ang Buhay ay Isang Panaginip)
Mirandolina: Ang Senyora ng Otel
When the Purple Settles
Ang Pagpapaamo sa Maldita

Twenty Fourth (2002-2003)
Ang Bagong Damit ng Dakilang Bahaghari
Isang Buhay sa Tambakan
Rhinoceros

Twenty Fifth (2003-2004)
Bawat-Tao
Ang Palilitis ni Mang Serapio
Don Juan: Ang Babaero ng Sevilla
An Enemy of the People

Twenty Sixth (2004-2005) The Fighting Season
An Enemy of the People
Re-Isyu: Santuario & Linya
Lam-ang
3PO

Twenty Seventh (2005-2006) The Season of Flight
Bayan-Bayanan: Pinoy sa Diaspora
Nasaan si Kaliwete
Ang Nilalang ni Victor Frankenstein

Twenty Eighth: (2006-2007) The Season of Awakening
Ang Buhay ay Isang Panaginip
Ang Aksidenteng Kamatayan ng Isang Anarkista
STArting 5: Iba 'to!
Middle Finger Po
The Glass Menagerie

Twenty Ninth: (2007-2008) The Season of Truth
Ang Litisang Bilog ng Caucasus
TABAKADA!: Tanghalang Ateneo Brings Alive Komedya And Drama Anew
The Death of Memory
Hakbang sa Hakbang

Thirtieth Season: (2008-2009) Echoes
May Day Eve
?: Two by Ionesco
Otelo: Ang Moro ng Venecia
TALAB: Tanghalang Ateneo. Live. Act. Beybeh!
Lysistrata

Thirty-First Season: (2009-2010) Bayanihan
Metamorphoses
Baha-Bahang Buhay: Mga Kuwentong Ondoy
Walang Sugat

Thirty-Second Season: (2010-2011) The Season of Ardent Pursuits
La Ronde
Walang Sugat
Ang Kambal
Confessiones: Pag-Amin at Papuri ni San Agustin
What You Will

Thirty-Third Season: (2011-2012) Undaunted
Sintang Dalisay
Para Los Jovenes: Mga Pangkabataang Kuwento ng Nakatatandang Rizal
Fireflies

Thirty-Fourth Season: (2012-2013) Journeys
Sintang Dalisay
4Play
The King of the Birds

Thirty-Fifth Season: (2013-2014) Re-Imagining the Greeks
Ang Oresteyas
Ang Bakkhai
Eurydice
Breakaway Antigone

Thirty-Sixth Season: (2014-2015) Navigating Identities
Middle Finger
TA Lab: TAwid
Rite of Passage: Sa Pagtubu Kang Tahud
Paghihintay kay Godo

Thirty-Seventh Season: (2015-2016) Staging Revolution/s
R.U.R. (Robot Unibersal ni Rossum)
TA Lab: Utos ng Hari
Kalantiaw

Thirty-Eighth Season: (2016-2017) De/Constructing Narratives
Boy
Si Janus Silang at ang Tiyanak ng Tabon


39th Season (2017-2018)

No comments :