FREE ADMISSION Artistang Artlets' "Supresion" July 17-19, 2012

[Share this news by using the Facebook "Share," Twitter "Tweet this," and Google+ "+1" buttons found at the bottom of this post.]

Announcement from Artisang Artlets

Artistang Artlets
the Official Theater Guild
of the Faculty of Arts and Letters 
of the University of Santo Tomas
presents

“Supresion”

A twinbill featuring
20 Questions
By Juan Ekis
Directed by Joyce Kristel Pancho
and 
Trabaho Soliloquies
By Ned Trespeces
Directed by John Wilxander Peralta

July 17, 18 and 19, 2012
10am, 1pm, 3pm
Civil Law Auditorium, Main Building, University of Santo Tomas, Espana Blvd., Manila.

FREE ADMISSION

20 Questions
May tradisyon ang barkada nila Jigs at Yumi na minsan sa isang taon, isang babae at isang lalaki ang 'bubunutin' para magsama saloob ng isang kwarto sa loob ng tatlong araw, bawal lumabas malibanka pagkakain. Gawang pagkabagot, naisipan ni Jigs na maglaro silang 20 questions; palit-palitansilang magtatanong ng kahit na ano sa isa't-isa, bawal umulit ng tanong, bawal magsinungaling.

Trabajo Soliloques
Iba’t-ibang pinanggaligan, pero iisa ang kailagan. Sapat na bang dahilan ang sex para magkatrabaho? Mas importante ba ang pamasahe kaysa almusal? 

This show is part of the group's 32nd season (2012-2013).
Artisang Artlets artistic director: Sherina Inza-Cruz
Lights head: Jerome Ladan 
Music head: Tiara Corullo

Contact artistangartlets_official@yahoo.com or 0917-555-6231.


What do you think of this production? Share your comments.

No comments :